OBS: Som noget nyt starter influenza vaccinationen i år først fra 1. NOVEMBER !

Ændringen fra 1. oktober til 1. november skyldes bl.a. at influenzavaccinernes effekt aftager med tiden samtidig med, at forekomsten af influenza i Danmark traditionelt først optræder sent, oftest i perioden december til marts. De sene influenzasæsoner betyder, at hvis vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen.

For sæson 2019/20 gælder, at alle risikogrupper tilbydes 4-valente inaktiverede influenzavacciner. Denne vaccine beskytter mod 2 influenza A – virus og 2 influenza B – virus.

 

Influenza vaccination foregår hvert år fra 1. november til 31. december.

Er du 65 år eller derover?
Dit immunforsvar svækkes naturligt med alderen. Derfor har du som ældre øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza – også selvom du er rask og aldrig har haft influenza før. Der er større risiko for at få følgesygdomme som lungebetændelse, og du kan blive mere afkræftet, fordi det tager længere tid at komme på højkant igen.

 

Andre grupper med øget risiko
– Førtidspensionister.                                                                                                                        
– Kronisk syge efter en lægelig vurdering :

  1. Personer med kroniske lungesygdomme
  2. Personer med hjerte- og karsygdomme
  3. Personer med sukkersyge type 1 eller 2
  4. Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt
  5. Personer med påvirket åndedræt på grund af nedsat muskelkraft

– Personer med kronisk lever- og nyresvigt
– Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.
– Alle gravide i 2. og 3. trimester.
– Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
– Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

 

Nedsæt din risiko
Vaccinationen nedsætter din risiko for at få influenza. Hvis du alligevel bliver smittet, bliver sygdommen mindre alvorlig. Du kan ikke få influenza af at blive vaccineret. Tilbuddet om gratis vaccination varer fra 1. oktober til den 31. december.

 

Vaccination i november
For at få den optimale effekt af vaccinationen er det vigtigt, at du bliver vaccineret, inden influenzasæsonen starter. Det er bedst at blive vaccineret fra starten af november måned. Der går nemlig 2-3 uger, før vaccinen beskytter mod smitte. Beskyttelsen varer i cirka seks måneder.

 

Vaccination i lægehuset
I år kan du blive vaccineret uden tidsbestilling
på følgende dato:  FREDAG D. 1. NOVEMBER FRA KL. 8.15 TIL 15.45.

 

Husk sygesikringskort !

 

Vaccinens effekt
Vaccinens effekt holder kun cirka seks måneder. Du er ikke beskyttet mod influenza, selvom du har haft sygdommen før, idet influenzatyperne ændrer sig hele tiden. Du skal derfor vaccineres hvert år.

 

Vaccination i eget hjem
Har du svært ved at færdes ude, og derfor ikke kan komme i lægehuset, kan du blive vaccineret hjemme. Har du en ægtefælle, og er denne fyldt 65 år, kan I blive vaccineret samtidig. Kontakt lægehuset for at høre mere om muligheden for at blive vaccineret hjemme.

 

Vi afvikler influenza vaccinations hjemmebesøg:  TIRSDAG D. 5. NOVEMBER OG TORSDAG D. 7. NOVEMBER

 

Hører du ikke til risikogrupperne
Hvis du ikke hører ind under risikogrupperne kan du godt blive vaccineret alligevel. Det koster 150,00 kr.