Alle undersøgelser i røntgen afdelingen kræver en henvisning fra egen læge eller special læge.

Ved ankomst i røntgen afdelingen: Henvend dig i reception. Medbring dit sundhedskort.

Røntgenafdelingen, Sønderborg

Røntgen Sønderborg

Sydvang 1

6400 Sønderborg

Tlf:7997 0000 / 7997 5200

For yderligere information se: Røntgen afdelingens hjemmeside

Angående befordring til røntgen afdelingen læs her eller se nederst på siden.

Røntgenafdelingen, Aabenraa

Røntgen Aabenraa

Kresten Philipsens Vej 15

6200 Aabenraa

Tlf: 7997 0000 / 7997 5100

For yderligere information se: Røntgen afdelingens hjemmeside

Angående befordring til røntgen afdelingen læs her eller se nederst på siden.

Røntgenafdelingen, Tønder

Røntgen Tønder

Carstensgade 6-10

6270 Tønder

Tlf: 7997 0000 / 7997 5250

For yderligere information se: Røntgen afdelingens hjemmeside

Angående befordring til røntgen afdelingen læs her eller se nederst på siden.

sygehus sønderjylland

 

 

 

 

 

Siddende patienttransport og ansøgning om tilskud til transport

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset, og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til befordring eller befordringstilskud.

Vælger du at benytte egen bil, i stedet for regionens tilbud om patientbefordring med Flextrafik, kan du ansøge om befordringstilskud.

Vurderer sygehuset (behandlende afdeling), at du helbredsmæssigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, kan du muligvis være berettiget til patientbefordring med Flextrafik.

Regionen tilbyder patientbefordring til og fra det sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis.

Siddende patientbefordring med Flextrafik tilbydes, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

  • er pensionist efter de sociale pensionslove
  • afstanden mellem din bopæl og nærsygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk), eller
  • du går i videreambulant forløb

Du har ikke automatisk ret til hjemtransport, selvom du har fået patientbefordring til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport, hvis du er berettiget til det.

Kontakt Kørselskontoret hvis du fx. har spørgsmål vedrørende befordringstilskud eller brug for hjælp til bestilling af patienttransport

Kørselskontorerne kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00.  Du kan ringe til Kørselskontorerne på telefon 70 11 31 11.

Bemærk bestilling af patientbefordring kan tidligst ske 14 dage før din tid på sygehuset.

Bestil patientbefordring til behandling på sygehus i Region Syddanmark

  • Ring 70 11 31 11
  • Tast 2 for bestilling af patientbefordring
  • Vælg det sygehus, du skal behandles på