Influenza vaccinationen 2022Influenza 01

Vi tilbyder igen i år influenza vaccination (vaccination for pneumokok lungebetændelse og Covid 19)  i lægehuset.

Vi holder ÅBENT HUS til disse vaccinationer mandag d. 3. oktober fra kl. 8.30 – 15.30.

Det er ikke nødvendigt at bestille/booke en tid den dag, man møder bare op i det angivne tidsrum. HUSK det gule sundhedskort.

 

Man kan blive vaccineret mod Influenza samtidig med vaccination for Covid 19- og Pneumokok lungebetændelse.

For Influenza vaccination efter d. 3. oktober, skal man kontakte sekretæren for at bestille en tid eller booke en tid via E portalen.

 

Læs mere om influenzavaccination under dette link eller her på siden.

Influenza vaccination

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle. Influenza er hyppigst i vintersæsonen. For nogle kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende. Fra 1. oktober 2022 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

I år anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

 

Herunder kan du se, hvem der er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination hvert år fra den 1. oktober til 15. januar:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2023
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  – Kronisk lungesygdom
  – Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – Diabetes 1 eller 2
  – Medfødt eller erhvervet immundefekt
  – Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – Kronisk lever- og nyresvigt
  – Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >35
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2 år til og med 6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, og studerende, elever, ufaglærte mv. der også har tæt kontakt til personer i særlig risiko for alvorligt forløb.
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Husstandskontakter til børn i øget risiko

 

Nedsæt din risiko
Vaccinationen nedsætter din risiko for at få influenza. Hvis du alligevel bliver smittet, bliver sygdommen mindre alvorlig. Du kan ikke få influenza af at blive vaccineret. Tilbuddet om gratis vaccination varer fra 1. oktober til den 15. januar 2023.

 

Vaccination i oktober
For at få den optimale effekt af vaccinationen er det vigtigt, at du bliver vaccineret, inden influenzasæsonen starter. Det er bedst at blive vaccineret fra starten af oktober måned. Der går nemlig 2-3 uger, før vaccinen beskytter mod smitte. Beskyttelsen varer i cirka seks måneder.

images

Kan jeg blive vaccineret mod influenza lige efter eller samtidig med covid-19 vaccination?

Du kan godt blive vaccineret med covid-19 og influenza vaccination samtidig. Er du i målgruppen for både covid-19 vaccination, influenzavaccination og/eller pneumokokvaccination, fx hvis du er over 65 år, har du mulighed for at blive vaccineret samtidig med flere vacciner, sådan at du er bedst muligt beskyttet hen over efterår og vinter.

 

Vaccination i lægehuset
I 2022/23 kan du kun blive vaccineret uden forudgående tidsbestilling: mandag d.  3. oktober mellem kl. 8.30 og 15.30.

Husk sygesikringskort !

Vaccination i eget hjem
Har du svært ved at færdes ude, og derfor ikke kan komme i lægehuset, kan du blive vaccineret hjemme. Har du en ægtefælle, og er denne fyldt 65 år, kan I blive vaccineret samtidig. Kontakt lægehuset for at høre mere om muligheden for at blive vaccineret hjemme.

Vi afvikler influenza vaccinations hjemmebesøg:  tirsdag d. 11. oktober (mellem kl. 9.00 og 15.00)

 

Hører du ikke til risikogrupperne
Hvis du ikke hører ind under risikogrupperne, kan du godt blive vaccineret alligevel. Det koster 180,00 kr.  Du er velkommen til at booke en tid.

Vaccinens effekt
Vaccinens effekt holder kun cirka seks måneder. Du er ikke beskyttet mod influenza, selvom du har haft sygdommen før, idet influenzatyperne ændrer sig hele tiden. Du skal derfor vaccineres hvert år.

 

Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret?

Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at man tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er dog sjældent, at børn dør af influenza.

Mindre børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet, da de er meget smitsomme, når de har influenza. Samtidig møder de mange mennesker i løbet af en dag, som kan blive smittet, hvis de kommer i kontakt med barnet. Derfor kan vi ved at vaccinere børn på 2-6 år i forebygge mange influenzatilfælde i den samlede befolkning, herunder formodentlig også tilfælde i sårbare grupper, der kan blive alvorligt syge af influenza.

Trivslen i mange børnefamilier har under epidemien været presset af mange hjemsendelser og sygedage. Ved at vaccinere de 2-6 årige, er håbet at kunne forebygge yderligere sygdom og bekymring i familierne og at forhindre fravær, isolation og brud på hverdagen blandt både børn, men også øvrige familiemedlemmer, som børnene kan smitte. Herunder de helt små søskende, som risikerer at blive alvorligt syge af influenza.