Afhængighedsskabende medicin.

Der er indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende og beroligende medicin.

Sovemedicin, beroligende medicin og andet vanedannende medicin som f.eks. stærk smertestillende medicin kan kun bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og kun til kortere tid af gangen.

Receptfornyelse kan ikke ske pr. telefon eller via hjemmesiden jf. de skærpede retningslinier.

Hensigten er såvel på kort sigt som på lang sigt at tidsbegrænse brugen af disse præparater og motivere til udtrapning,  for at vi dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

De nye retningslinier betyder at vi i Tandslet Lægehus:

  • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.
  • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinierne, også hvis denne er mangeårig.
  • Altid giver kørselsforbund såfremt der er lægefaglig indikation herfor.
  • Som udgangspunkt kun kan forny recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs fremmøde i klinikken.
  • Vi foretager evaluering af behandlingen minimum x 4 årligt ved en konsultation.

Afhængighedsskabende medicin er:

  • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).
  • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem).

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1 – 3 måneders forbrug pr gang og kun ved fremmøde i konsultationen. Der kan i følge loven kun undtagelsesvist laves særaftaler, som afviger fra de ovenfor beskrevne regler, for eksempel ved alvorlig, livstruende sygdom.

piller2

Hvis du vil vide mere:

Patientfolder om vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsens vejledning