Patientvejledning ved fingervorter og fodvorter

Vorter er små hårde, langsomt voksende knuder i huden. De optræder hyppigst på hænder og fødder. De er ufarlige og forsvinder af sig selv på et eller andet tidspunkt.

Vorterne er fremkaldt af virus, og smitte kan ske via de hudceller, der dagligt frigøres fra vorten. Det sker hyppigst via direkte berøring af vorten eller via fugtige gulve i badeværelser, omklædningsrum og svømmehaller, hvor celler fra vorter let slides ned i gulvbelægningen.

Fra man er smittet til vorten viser sig, kan der gå fra uger op til 24 måneder.

Uden behandling vil den/de forsvinde af sig selv – dette kan tage fra måneder til år. 50% er forsvundet efter 1 år og 75% efter 2 år. Det er vigtigt at forebygge smitte – både til andre og til sig selv. Ved at have vorten tildækket med f.eks. neglelak, nedsætter man smitten betydeligt.

De fleste vælger at behandle vorterne.

Behandlingen er ret enkel, men kræver ofte en stor indsats, da den kan være langvarig og tidskrævende.

Vortebehandling her i klinikken består af bortskæring af det døde væv omkring vorten og efterfølgende frysning af vorten.

Frysning foregår ved at der sprayes koldspray på vorten kortvarigt. Frysningen kan give en kortvarig smerte. Efter optøning kan der opstå nogen ømhed, og der kan evt. komme en lille vabel. Det er ofte nødvendigt med en serie frysninger – dvs. en frysning hver til hver anden uge gennem nogle uger til måneder. Frysning af vorter kombineres altid med hjemmebehandling med pensling af vorten.

Pensling af vorten foregår ved at medikamentet duppes på vorten – ikke på den raske hud.

Der duppes et nyt lag på vorten 1 gang om dagen. En gang om ugen fjernes skorpen over vorten. Huden gives sæbebad og den døde vortehud files eller skrabes væk. Behandlingen gentages til vorten er væk.

Hvis det er praktisk muligt kan effekten af penslingen gøres kraftigere ved at lægge et stykke Duoderm eller Comfeel plaster (kan købes på apoteket) over.

Plasteret dækkes med sportstape. Behandlingen skal sidde i 4-5 dage. Herefter fjernes den. Huden sæbebades og den døde vortehud files eller skrabes væk.

Hold 1 dags pause og gentag behandlingen. Fortsæt til vorten er væk.

Er vorten ikke væk efter 3-4 uger, bestiller du en tid til fornyet beskæring. Dette gentages til vorten er væk.

Stop endelig ikke behandlingen, når vorten er næsten væk. Den vil bare komme igen, og så skal du starte forfra!

Udskriv vejledning: Fingervorter og fodvorter