Vedrørende vaccination mod Corona i praksis.

 

Vi tilbyder vaccination mod Covid 19 i lægehuset ved Åbent Hus d. 3. oktober fra kl. 9.00 – 15.30.

Det vil sige, den dag skal man ikke booke/bestille en tid, men bare møde op i det angivne tidsrum.  HUSK det gule sundhedskort.

 

Man kan blive vaccineret mod Covid 19 samtidig med vaccination for Influenza- og Pneumokok lungebetændelse.

For Covid 19 vaccination efter d. 3. oktober, skal man kontakte sekretæren for at bestille en tid eller booke en tid via E portalen.

 

Læs mere om vaccination mod Covid 19 under dette link eller her på siden.

Vaccination mod covid-19

Sundhedsstyrelsen forventer, at der henover efteråret og vinter vil ske en opblussen i epidemien med covid-19, ligesom vi har set de foregående år. Den beskyttelse mod covid-19 vi har i Danmark er aftagende, fordi det er længe siden, at de fleste er blevet vaccineret. Derfor anbefaler man vaccination af personer på 50 år og derover samt udvalgte risikogrupper.

 

 

vaccine billede

Med efterårets vaccinationsindsats vil vi forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Risikoen for et alvorligt forløb af covid-19 sygdom stiger med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer, der er fyldt 50 år og særligt sårbare, bliver booster-vaccineret for at undgå at blive alvorligt syge af covid-19 i løbet af efteråret og vinteren. Det er vigtigt, at man er vaccineret inden smitten begynder at stige.

Vi forventer, at mange vil blive smittet med covid-19 i løbet af efteråret/vinteren. Derfor er det vigtigt, at befolkningen husker de gode smitteforebyggende råd, der også forebygger en række andre smitsomme sygdomme.

Hvem vil blive tilbudt vaccination mod covid-19?

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler vi, at pårørende til personer i særlig øget risiko tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

Sundhedsstyrelsen vil inden opstart af vaccinationsprogrammet offentliggøre retningslinjer for hvilke personer under 50 år, der anbefales booster-vaccination.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at blive vaccineret mod covid-19. Er du gravid eller ammende, kan du læse mere her.

Som gravid er man i øget risiko for alvorlig covid-19, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at gravide bliver vaccineret mod covid-19. Vaccination vil være med til at beskytte både den gravide, men også barnet i maven.

Du som gravid tale med din egen læge eller jordemoder, hvis du er i tvivl om du skal lade dig vaccinere. Hvis du er ammende, kan du få rådgivning af din sundhedsplejerske.

 

Hvornår bliver man tilbudt vaccination?

Plejehjemsbeboere og personer på 85 år og derover vil få tilbudt vaccination fra midten af september. For øvrige begynder vaccinationsprogrammet mod covid-19 den 1. oktober 2022.

 

Hvis man er omfattet af vaccinationsprogrammet, hvor længe skal der så gå mellem den sidste vaccination mod covid-19 og den nye vaccination?

Der skal gå mindst 3 måneder siden dit sidste stik, før man kan få en booster-vaccination.

 

Har du en bestemt sygdom eller tilstand – bliver man så tilbudt vaccination?

Personer under 50 år, der er i øget risiko for et alvorligt forløb, anbefales vaccination mod covid-19. Det kan for eksempel være personer, der har et svært nedsat immunforsvar. Inden vaccinationsprogrammet går i gang, vil vi komme med en udmelding om, hvem der tilhører den gruppe.

 

Hvilken vaccine bliver man tilbudt?

Man vil blive tilbudt vaccination med en variantopdateret mRNA-vaccine, som forventes at dække bedre og i længere tid end de tidligere vacciner. De variantopdaterede mRNA-vacciner er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Coronavirus ændrer sig løbende, og der opstår nye varianter. De variantopdaterede vacciner giver en bedre og bredere beskyttelse imod de virusvarianter, der er i omløb nu, end de oprindeligt godkendte vacciner. Opdatering af corona-vacciner kan sammenlignes med, hvordan influenza-vaccinerne hvert år bliver opdateret.

 

Får man en invitation til vaccination?

Hvis man tilbydes vaccination på baggrund af sin alder, vil man modtage en invitation i e-Boks/mit.dk. Dette gælder vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker. For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med lokal vaccination uden tidsbestilling.

Hvis man er i målgruppe for vaccination på baggrund af sin sygdom/tilstand eller sit arbejde, modtager man ikke en invitation. Når programmet starter den 1. oktober, kan man i stedet enten:

  • Gå ind på vacciner.dk, hvor man udfylder et spørgeskema om sit helbred og arbejde, det guider til, hvilke vacciner man er i målgruppen for. Derefter udfylder man en tro-og loveerklæring, og så kan man bestille tid til vaccination.
  • Tale med sin læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk, med de vacciner, man tilbydes. Herefter kan man selv bestille tid. I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere med det samme.
  • Undersøge, om ens arbejdsplads tilbyder vaccination, fordi man arbejder som sundheds- eller plejepersonale eller inden for udvalgte dele af socialområdet.

Hvornår kan man forvente at få sin invitation?

Alle personer på 85 år og derover vil modtage deres invitation til vaccination, inden programmet starter i midten af september.

Fra midten af september vil alle mellem 50 år og 85 år blive inviteret. De digitale invitationer sendes ud over flere dage, fordi de af tekniske årsager ikke kan sendes på én gang. De ældste vil få invitationen først. Når man har modtaget sin invitation, kan man bestille tid til vaccination i god tid inden, programmet starter den 1. oktober.

Hvis man er under 50 år, vil man ikke modtage en invitation. Fra den 1. oktober kan man benytte sig af mulighederne, som er beskrevet i punktet ovenfor.

 

Hvor kan man blive vaccineret?

Det vil være muligt at blive vaccineret på at et vaccinationscenter ved at bestille tid på vacciner.dk. Det vil ligeledes være muligt at blive vaccineret i almen praksis, ved drop-in i vaccinationscentrene eller ved udkørende vaccinationstilbud.

Plejehjemsbeboere vil blive vaccineret på deres bopæl ved udkørende vaccinationstilbud.

 

Anbefales der stadig, at man tager 1., 2. og 3. stik mod covid-19, hvis man endnu ikke er vaccineret?

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der ikke er blevet vaccineret, bliver vaccineret med 1. og 2. stik. Det gælder også, selvom de er yngre end 50 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man ikke er vaccineret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er. Derfor vil det fortrinsvist være personer, der er over 40 år, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. Yngre personer kan dog også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v.

Primærvaccination (1. og 2. stik) vil fortsat blive givet med de oprindelige mRNA-vacciner.

Børn og unge får kun meget sjældent et alvorligt forløb af covid-19 med omikron-varianten-. Derfor vil tilbuddet om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år fremover ikke være et generelt tilbud. Børn og unge, er er i øget risiko pga. sygdom eller en medfødt lidelse, kan blive vaccineret, hvis lægen anbefaler det

Personer over 18 år vil fortsat have mulighed for at få 3. stik, efter der er gået tre måneder siden 2. stik.

 

Hvorfor skal personer under 50 år ikke vaccineres igen?

Formålet med vaccinationsprogrammet er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Derfor er det personer i størst risiko for et alvorligt forløb, som bliver tilbudt booster-vaccination. Formålet med vaccination er ikke at forebygge smitte med covid-19, hvorfor personer under 50 år ikke for nuværende tilbydes booster-vaccination.

Personer under 50 år er generelt ikke i særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med covid-19. Derudover er yngre personer under 50 år godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, da rigtig mange allerede er vaccinerede og har været smittet med covid-19 tidligere, og derfor er der god immunitet i denne del af befolkningen.

Det er vigtigt, at befolkningen også husker de gode råd til at forebygge smittespredning, herunder at blive hjemme ved sygdom, hyppig udluftning eller ventilation, holde afstand, god hosteetikette, håndhygiejne og rengøring.