Motorattest

Det første kørekort og fornyelse af kørekort

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig i Sønderborg Kommunes borger service, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt.

Lægeattest
Der skal som udgangspunkt ikke vedlægges en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, (knallert, motorcykel og bil) uanset alder hos ansøger.
Hvis du tidligere har fået en kortere gyldighed af dit kørekort på grund af ex. dine helbreds oplysninger skal du have en lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.
Der skal også udfyldes en lægeattest, hvis du skal forny dit kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring, dvs. kørekort til gruppe 2.

Hvor længe er kørekortet gyldigt
Fra den 19. januar 2013 udstedes kørekort til stor knallert, motorcykel, bil og traktor/motorredskab med en gyldighedstid på højst 15 år.
Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på højst 5 år.

For dig, der har kørekort til almindelig bil, der er gyldigt til din 70 års fødselsdag, gælder, at du skal ansøge om fornyelse af dit kørekort i forbindelse med udløbet af gyldighedstiden og udgangspunktet er, at ansøgningen ikke skal vedlægges lægeattest.

Det første kørekort

Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 17 år.

Ved fornyelse, hvor der kræves lægeattest: Husk at bestille tid  hos lægen ca. 4 uger før kørekortet udløber.

Kørekortattesten udfyldes digitalt siden marts 2022. Du skal bruge dit NEM ID, når du skal udfylde attesten.

Du gør følgende når du skal have en lægeattest til kørekort:

  • Booker en tid hos din læge.
  • Anvender følgende link: https://selvbetjening.egki.dk/540/LA900_000 , for at udfylde din del af lægeattesten. Det er VIGTIGT at du gør det inden du kommer til lægekonsultationen.
  • Kommer hos din læge, som udfylder resten af attesten sammen med dig.

 

Motorattesten betales hos sekretæren inden konsultationen.

Pris for motorattesten finder du under fanebladet: Praktisk Info – priser eller klik HER

Vi tager imod kontant betaling eller VISA dankort. Ved betaling med betalingskort lægges der 20,00 kr. på prisen.

Der er ikke mulighed for kontaktløs betaling.

 

Se oplysninger om det første kørekort og fornyelse af kørekort på kommunens hjemmeside:

https://www.borger.dk/kørekort

Tjek om din medicin kan være farlig, når du kører bil:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/trafikfarlig-medicin/